Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2013

frykasek
Reposted fromstaphre staphre viaZircon Zircon

January 13 2013

frykasek
miłość - jeśli będziesz wolał przytulić niż przelecieć to będzie to !
— A.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaKama Kama

January 11 2013

frykasek
5262 7aef 500
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viaejze ejze
frykasek

Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.

— Jakub Żulczyk

January 09 2013

frykasek
Play fullscreen
zawsze :)

January 08 2013

frykasek
frykasek
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viamefir mefir

January 07 2013

frykasek
- Pora wstać, mała. Włączę zaraz lampkę. - Głos ma cichy.
- Nie.
- Chcę gonić razem z tobą świt - mówi, całując moje policzki, powieki, czubek nosa, usta. Otwieram oczy. Lampka włączona. - Dzień dobry, moja śliczna - mruczy.
— E L James, 50 twarzy Greya
Reposted frommefir mefir viaCuukierek Cuukierek
frykasek
8932 7f7b
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaejze ejze

January 03 2013

frykasek

January 02 2013

frykasek

December 31 2012

frykasek
4633 3711
Reposted fromzielono zielono viamefir mefir

December 21 2012

frykasek
2104 a125
Reposted fromthegirl thegirl viaSati Sati

December 17 2012

frykasek
8743 30ff
raaaawrrr *,*

December 16 2012

frykasek
7259 3471
vk.com
Reposted frompatt patt viamalinowowa malinowowa

December 11 2012

frykasek
5438 12ee
Reposted fromDoopamina Doopamina viamisery misery
frykasek
Genial :D
Reposted fromashyda ashyda viaCuukierek Cuukierek
frykasek
Ja nie jestem Marilyn, Audrey Hepburn
Spaceruję, kiedy chcę, to biegnę
Wylizuję się i ciągle żyję,
i jestem.
Nie wiem jak się ładnie czesze włosy,
Ciężko mi powiedzieć nieraz dosyć
Kiedy płaczę, to się staję deszczem
i jestem.
— Domowe Melodie, "Tak dali"
Reposted frommissyseepy missyseepy viamefir mefir

December 09 2012

frykasek

December 06 2012

frykasek
3999 c15f
Reposted frominsidejuliet insidejuliet viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl